DE JURE

Официално издание на Юридически факултет
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

ISSN (print): 13142593За списанието

Списание „De jure” е специализирано издание на Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”.

То е предназначено за широк кръг читатели - научни работници, практикуващи юристи, студенти. Може да представлява интерес и за всички, които се интересуват от правото и свързани с него научни направления.Списанието създава дискусионна среда за обмен на научни идеи и резултати от научни изследвания с важност, значимост и полезност в областта на правото.

Така то се стреми да получи един по-широк облик, да открие поле за дискусии по спорните въпроси за предстоящото развитие и усъвършенстване на законодателството и теорията.

В „De jure” се предлагат различни рубрики, където всеки може да намери своето място – статии, дискусии, чуждестранен опит, усъвършенстване на законодателството, млади автори и т.н.

Нашето списание е трибуна на всички колеги от Великотърновския университет, които имат допирни точки с правото: историци, филолози, педагози, икономисти, информатици. Те се ползват с особено внимание, защото вече едва ли има неповлияна от близки отрасли правна дисциплина.

Екипът на Редакционната колегия съзнава високата отговорност за създаването, укрепването и развитието на списанието.

Нашите изисквания към представените материали отговарят на високите критерии на изтъкнатите специалисти.Декан на Юридическия факултет
проф. дн. Цветан Сивков

Главен редактор на списанието
проф. д-р. Дончо Хрусанов

Виж последния ни брой

Брой 1 / 2017 г.

РАЗГЛЕДАЙ