DE JURE

Официално издание на Юридически факултет
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

ISSN (print): 13142593


Списание De Jure, 2016 / Брой 1

ISSN: 13142593
първо издание, 2016 год.
меки корици, 60 стр.
Цена: 12,00 лв


СЪДЪРЖАНИЕ
СТАТИИ
 • Евгени Стоянов. Проблемът за изпълнението на юридическите актове
 • Борислав Борисов. Правният спор и методите за доброволно разрешаване на спорове в гражданския процес
 • Христо Ангелов. Преглед на практиката на българските съдилища в материята на съпружеските имуществени отношения с международен елемент


УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО
 • Гергана Маринова. По някои въпроси на съкратеното съдебно следствие
 • Райна Николова. Правото на отговор и печатните медии в България


МЛАДИ АВТОРИ
 • Милка Ламбева. Новият закон за обществените поръчки
 • Силвия Евтимова. За корпоративната наказателна отговорност
 • Асен Мингов. Нелоялна конкуренция и правен интерес от установяване на нарушение по Глава седма от Закона за защита на конкуренцията
 • Десислава Давидкова-Димитрова. Защита на бедните обвиняеми
 • Мирослава Чифчиева. Административна принуда при прилагане мерките за защита от домашно насилие
 • Розалина Николова. Историческо развитие на глобата по българското наказателно право


ЧУЖДИ АВТОРИ
 • Сафронова Елена Викторовна, Куксин Иван Николаевич. Международни стандарти и отговорност за корупционните престъпления в Русия

Виж последния ни брой

Брой 1 / 2017 г.

РАЗГЛЕДАЙ