DE JURE

Официално издание на Юридически факултет
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

ISSN (print): 13142593


Списание De Jure, 2012 / Брой 2

ISSN: 13142593
първо издание, 2012 год.
меки корици, 60 стр.
Цена: 10,00 лв


СЪДЪРЖАНИЕ
СТАТИИ
  • Дончо Хрусанов. Дискусионни разрешения на Закона за административните нарушения и наказания
  • Цветан Сивков. Координацията в държавното управление – юридическа характеристика


ДИСКУСИИ
  • Георги Митов. Европейските стандарти за правото на обжалване и решенията на Върховния касационен съд по чл. 354, ал. 5, изр. 2 НПК
  • Веселин Колев. Проблеми при съпоставяне на престъплението по чл. 255, ал. 1 предл. второ във вр. с т. 2 от НК с престъплението по чл. 313, ал. 2 от НК и смисъла от тяхното съвместно съществуване


МЛАДИ АВТОРИ
  • Йордан Мантарлиев. Статутът на местните органи на държавната власт в България (1886–1948 г.)
  • Капка Милчева. Юридическите лица като субекти на административнонаказателна отговорност по ЗАНН и на гражданска конфискация по ЗОПДНПИ (ЗОПДИППД)
  • Гинка Валериева. Правомощия на Европейската Комисия при отпускането на държавна помощ

Виж последния ни брой

Брой 1 / 2017 г.

РАЗГЛЕДАЙ