DE JURE

Официално издание на Юридически факултет
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

ISSN (print): 13142593


Списание De Jure, 2013 / Брой 2

ISSN: 13142593
първо издание, 2013 год.
меки корици, 60 стр.
Цена: 12,00 лв


СЪДЪРЖАНИЕ
СТАТИИ
  • Борис Велчев. Някои бележки за посредственото извършителство по българското наказателно право
  • Георги Митов. Връщане от въззивния съд на делото за ново разглеждане на прокурора, когато се установи, че престъплението, за което е образувано производството по тъжба на частния тъжител, е от общ характер
  • Иван Ранчев. Същност и проблеми в правоприлагането при съвкупността от престъпления


ДИСКУСИИ
  • Николай Проданов. За съдържанието на понятието “върховен началник на всички военни сили” в Търновската Конституция
  • Веселин Колев. Съставно или двуактно, продължено или продължавано е престъплението по чл. 255, ал. 1 от НК?


МЛАДИ АВТОРИ
  • Гинка Валериева. Елемент на държавна помощ при предоставянето на услуги от общ икономически интерес
  • Николета Кузманова. Обща характеристика на престъпленията против политическите права на гражданите
  • Капка Милчева. Комисиите в правната система на Република България


ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ
  • Перелыгина Р.В. Значение международного опыта противодействия женскому насилию


  • Казус от държавен изпит по наказателноправни науки от ноември 2012 г.

Виж последния ни брой

Брой 1 / 2017 г.

РАЗГЛЕДАЙ