DE JURE

Официално издание на Юридически факултет
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

ISSN (print): 13142593


Списание De Jure, 2014 / Брой 1

ISSN: 13142593
първо издание, 2014 год.
меки корици, 60 стр.
Цена: 12,00 лв


СЪДЪРЖАНИЕ
IN MEMORIAM
 • ТЕОДОР ПИПЕРКОВ
  06 юли 1958 г., София - 17 декември 2013 г., Велико Търново
  Navigare necesse est, vivere non
  (Кристиан Таков)


СТАТИИ
 • Дончо Хрусанов. За правната природа на наказателното постановление
 • Борис Велчев. Към въпроса за провокацията в наказателното право
 • Георги Митов. Прекратяване на наказателното производство от въззивния съд, когато първоинстанционният съд не е упражнил правомощието си по чл. 369, ал. 4 НПК
 • Йордан Баланов. Същност на органното представителство на сдружения и фондации


МЛАДИ АВТОРИ
 • Изабела Чакърова. Възникване на "non bis in idem". "Non bis in idem" - принцип, право и задължение


ПРАКТИКА
 • Галина Тонева. Европейската прокуратура - перспективи и предизвикателства


ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ
 • Аряна Мучай, Ш. Дзека. Представи за междуетническите взаимоотношения в съвременна Албания

Виж последния ни брой

Брой 1 / 2017 г.

РАЗГЛЕДАЙ