DE JURE

Официално издание на Юридически факултет
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

ISSN (print): 13142593


Списание De Jure, 2014 / Брой 2

ISSN: 13142593
първо издание, 2014 год.
меки корици, 60 стр.
Цена: 12,00 лв


СЪДЪРЖАНИЕ
СТАТИИ
 • Цветан Сивков. Правото на град
 • Борис Велчев. Диверсия и вредителство по българското наказателно право
 • Пламен Киров. Особености на представително управление в България
 • Йордан Баланов. Прекратяване на органното представителство на сдружения и фондации


ДИСКУСИИ
 • Веселин Колев. Проблемни моменти при съпоставка на престъплението по чл. 255, ал. 1 от НК в новата му редакция, с престъпленията по чл. 255, 256 и 257 в старата им редакция. Приложим закон.
 • Емилия Миткова. Съдебните актове, подлежащи на касационно оспорване пред ВАС по реда на АПК
 • Доротея Кехайова. Отнемане в полза на държавата на облаги от престъпна дейност по Закона за административните нарушения и наказания


МЛАДИ АВТОРИ
 • Мария Дренкова. Съпоставка и разграничение между убийство при превишаване пределите на неизбежна отбрана и убийство, извършено в състояние на физиологичен афект, предизвикан чрез насилие
 • Силвия Евтимова. Наказателното законодателство след Освобождението и Наказателният закон от 1896 г.
 • Изабела Чакърова-Димитрова. Относно елемента от принципа "in idem" "non bis in idem"


ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ
 • Ералда Джила, Аряна Мучай, Шкълким Дзека. Отношенията между емоционалната интелигентност и трудовото консумиране

Виж последния ни брой

Брой 1 / 2017 г.

РАЗГЛЕДАЙ