DE JURE

Официално издание на Юридически факултет
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

ISSN (print): 13142593


Свържете се с нас


 

Виж последния ни брой

Брой 1 / 2017 г.

РАЗГЛЕДАЙ