DE JURE

Официално издание на Юридически факултет
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

ISSN (print): 13142593Нашето начало

Уважаеми читатели на списание „De jure” на Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”!

В ръцете си държите първото списание на Юридическия факултет, което отдавна бе време да се появи. Различни причини отлагаха неговото издаване, но сега вече, когато трябва да празнуваме 20 години от създаването на Юридическия факултет към Великотърновския университет, не си представяме юбилея без списанието, което е естествена последица от неговото съществуване.

Вече 20 години Юридическият факултет се доказва. Утвърждаването му съвсем не беше лесно. Негови възпитаници отдавна работят като съдии, прокурори, адвокати, научни работници. Където и да са, те не забравят знанията, усвоени още като студенти във факултета. Затова се гордеем с тях. Надяваме се винаги да помнят коя е тяхната Аlma Mater и кои преподаватели ги „закърмиха” с правната наука за цял живот.

Нашето списание е отворено за всички – ще сме благодарни, ако в него се включат всички юристи, независимо чии възпитаници са, но най-вече ще разчитаме на бившите студенти – бъдещи юристи, завършили в нашия Юридически факултет. Приемете този първи брой като покана – за адвокати, съдии, прокурори, юрисконсулти, нотариуси, съдебни изпълнители и др. – идеята ни е всеки от вас да има възможност на страниците на списанието да сподели опита си, практиката си, да критикува, да предлага нови разрешения, да усъвършенства законодателството и теорията.

Точно затова ние предлагаме различни рубрики, където всеки може да намери своето място – статии, дискусии, чуждестранен опит, усъвършенстване на законодателството, млади автори и т.н. Особено бихме се радвали на студентските разработки на нашите възпитаници. Предлагаме трибуна на всички колеги от Великотърновския университет, които имат допирни точки с правото: историци, филолози, педагози, икономисти. Винаги вашите разработки ще се ползват с особено внимание, защото вече едва ли има неповлияна от близки отрасли правна дисциплина.

В първия брой на юридическото списание „De jure” ще намерите статии, дискусии и чуждестранен опит. Старали сме се материалите да бъдат от водещи в съответната дисциплина, утвърдени автори, както и да обхванем повечето правни отрасли. Точно затова в първия брой ще намерите публикации от областта на гражданското, наказателното, административното, финансовото право. Надяваме се да сме ви провокирали и още от следващия брой ще очак­ваме вашите мнения и становища, ваши статии, предложения и препоръки. Те без съмнения ще обогатят нашето (и вече – ваше) списание.

На добър час на първото специализирано юридическо списание на Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”!Октомври, 2010 г. Декан на Юридическия факултет
доц. д-р Цветан Сивков

Главен редактор на списанието
проф. д-р Дончо Хрусанов

Виж последния ни брой

Брой 1 / 2017 г.

РАЗГЛЕДАЙ